Leszno
Technikum
Technikum Nr 4 - I BT - Technik inżynierii sanitarnej
Nazwa oddziału

 I BT - Technik inżynierii sanitarnej

Liczba miejsc

 10

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

                                       TECHNIK INŻYNIERII SANITARNEJ


SYMBOL ZAWODU 311218

KWALIFIKACJA  BD.05.WYKONYWANIE ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ,

                                       MONTAŻEM I EKSPLOATACJĄ SIECI ORAZ INSTALACJI

                                      SANITARNYCH

                            BD.22.ORGANIZACJA ROBÓT ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ,

                                       MONTAŻEM I EKSPLOATACJĄ SIECI ORAZ INSTALACJI

                                       SANITARNYCH

Klasa realizuje innowację z zakresu pożarnictwa z elementami ratownictwa medycznego.

Klasa mundurowa została objęta patronatem Państwowej Straży Pożarnej
w Lesznie. W ramach współpracy zajęcia odbywają się w obiektach straży pożarnej,
w których uczniowie pozyskują aktualną wiedzę z zakresu pożarnictwa oraz ratownictwa medycznego. Uczniowie mają dodatkowe lekcje z wychowania fizycznego oraz biorą udział w obozach doskonalących sprawność w stosowaniu sprzętu ratowniczo - gaśniczego.


Technik inżynierii sanitarnej powinien:

- znać nowoczesne i tradycyjnie stosowane materiały używane obecnie
do wykonywania instalacji i sieci sanitarnych; powinien znać zalety i wady oraz ograniczenia w stosowaniu poszczególnych materiałów tak, aby móc dostosować
je do wymagań związanych z warunkami, w jakich będzie pracowała dana instalacja,

- znać i potrafić wykonać w praktyce nowoczesne i tradycyjne sposoby montażu materiałów, prefabrykatów i urządzeń używanych obecnie do wykonywania instalacji
i sieci sanitarnych,

- znać i potrafić zmontować w praktyce nowoczesne i tradycyjne urządzenia, systemy pomiarowo - kontrolne oraz elementy automatyki; potrafić odpowiednio zinterpretować ich wskazania, zwłaszcza jeśli chodzi o stany alarmowe i inne zagrożenia związane
z nieprawidłowym funkcjonowaniem instalacji,

- znać i potrafić zinterpretować podstawowe elementy zasilania elektrycznego
i sterowania pracą urządzeń wchodzących w skład instalacji i sieci sanitarnych, takich jak: pompy, wentylatory, klimatyzatory, itp. ; powinien znać podstawowe symbole
i sposób oznaczania instalacji elektrycznych stosowanych w rysunku technicznym elektrycznym,

- potrafić wykonywać, zgodnie z instrukcją eksploatacji, okresowe przeglądy techniczne instalacji i urządzeń sanitarnych, powinien cechować się dokładnością wykonywania poszczególnych czynności i znać sposoby zapewnienia długotrwałej eksploatacji urządzeń.


Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:

- firmy budowlane i instalacyjne,

- firmy i instytucje zajmujące się eksploatacją budynków,

- przedsiębiorstwa komunalne,

- przedsiębiorstwa ciepłownicze,

- przedsiębiorstwa wytwarzające ciepło i energię,

- przemysł i przetwórstwo,

- chłodnictwo i klimatyzacja,

- biura projektowe i konsultingowe.