Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I F ogólna - sportowa
Nazwa oddziału

 I F ogólna - sportowa

Liczba miejsc

 21

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

klasa ogólna - sportowa: piłka nożna