Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I E ogólna - policyjna
Nazwa oddziału

 I E ogólna - policyjna

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

klasa ogólna - policyjna (patronacka KWP w Poznaniu)