Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I D hum - prawna
Nazwa oddziału

 I D hum - prawna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Historia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Historia

 Język angielski

Opis

klasa humanistyczno - prawna