Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I C biol - chem
Nazwa oddziału

 I C biol - chem

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

klasa biologiczno - chemiczna  (Patronacka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu)