Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I B mat - geo
Nazwa oddziału

 I B mat - geo

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

 Język angielski

Opis

klasa matematyczno - geograficzna (Patronacka Uniwersytetu Zielonogórskiego)