Leszno
Liceum ogólnokształcące
III Liceum Ogólnokształcące - I A ogólna - językowa
Nazwa oddziału

 I A ogólna - językowa

Liczba miejsc

 32

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

 Geografia

Opis

klasa ogólna z językiem angielskim i językiem niemieckim