Leszno
Technikum
Technikum Nr 2 - 1E5
Nazwa oddziału

 1E5

Liczba miejsc

 30

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik elektryk