Leszno
Technikum
Technikum Nr 2 - 1M5
Nazwa oddziału

 1M5

Liczba miejsc

 60

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Technik mechatronik