Łańcut
Liceum ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące - klasa językowa
Nazwa oddziału

 klasa językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe dwa przedmioty z najwyższą oceną z niżej wymienionych

  • Język obcy nowożytny ,  Historia ,  Wiedza o społeczeństwie ,  Biologia ,  Geografia ,  Chemia ,  Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Geografia

Opis

W klasie realizowane są w zakresie rozszerzonym następujące przedmioty dla wszystkich uczniów

-język angielski 

-geografia.

Pierwszym językiem obcym jest język angielski.

Drugi język obcy do wyboru podczas rekrutacji spośród zajęć z języka francuskiego, języka hiszpańskiego, języka niemieckiego lub języka rosyjskiego realizowanych od podstaw lub jako kontynuacja.

Profil jest dla poliglotów i osób ciekawych świata. Dla uczniów proponujemy udział
w projektach edukacyjnych, w których również uczestniczą uczniowie szkół z Niemiec
i Ukrainy, dodatkowe zajęcia z elementów translatoryki, podstawowy kurs w zakresie słownictwa trzeciego (dodatkowego) języka obcego i elementów kultury danego kraju.

Klasa dobrze przygotowuje do dalszego kształcenia  na kierunkach filologia angielska
i filologie obce, geografia, lingwistyka stosowana, turystyka i rekreacja oraz studiów
w języku angielskim oraz studiów za granicą itp.