Koło
Technikum
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu - Technikum Rolnicze
Nazwa oddziału

 Technikum Rolnicze

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • geografia

Przedmioty rozszerzone

biologia

Zawody

 Technik rolnik

Opis

Zawód technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:

    • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
    • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 Nauczymy Cię:
- samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego,
- prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
- zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nowych technik i technologii.

 Po ukończeniu szkoły masz możliwość:
- przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- korzystania z unijnych środków finansowania,
- prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, ogrodnictwa, marketingu produktów rolnych.

Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz:

 - maturę,
 - tytuł zawodowy: technik rolnik,
 - dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,

W klasie II realizowany  jest przedmiot  “Przepisy ruchu drogowego" oraz nauka jazdy ciągnikiem rolniczym.
Dla chętnych organizujemy kurs "Obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych".