Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole - D - Biomedyczny
Nazwa oddziału

 D - Biomedyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • chemia

Przedmioty rozszerzone

biologia

chemia

Opis

Profil biomedyczny z elementami ratownictwa to oferta dla osób lubiących chemię i biologię, bo to właśnie te przedmioty są realizowano na poziomie rozszerzonym. Dodatkowym przedmiotem jest ratownictwo. Na tych zajęciach będzie możliwość nauki pierwszej pomocy, zapoznania się z aktami prawnymi regulującymi kwestie ratownictwa, poznania Międzynarodowego Prawa Humanitarnego oraz działalności prozdrowotnych i charytatywnych instytucji pozarządowych na przykładzie działalności Polskiego Czerwonego Krzyża. Profil biomedyczny przygotowuje przede wszystkim do podjęcia edukacji na takich kierunkach studiów jak: medycyna, farmacja, stomatologia, biologia, chemia, biotechnologia, zdrowie publiczne, ratownictwo medyczne, weterynaria, leśnictwo, pielęgniarstwo, fizjoterapia, a nawet psychologia.