Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole - A - Politechniczny
Nazwa oddziału

 A - Politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone

matematyka

fizyka

Opis

Klasa politechniczna z matematyką i fizyką realizowaną z rozszerzonym programem nauczania i rysunkiem technicznym jako przedmiotem uzupełniającym. Jest to profil dla uczniów, którzy lubią nauki ścisłe, a swoją przyszłość wiążą ze studiami politechnicznymi i technicznymi. Po ukończeniu szkoły doskonale odnajdą się na kierunkach: budownictwo, elektronika, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, towaroznawstwo, zarządzanie, inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, urbanistyka, ekonomia, astronomia i fizyka i wielu innych, gdzie wykorzystuje się rozszerzoną matematykę i fizykę. Wszystkie języki obce nowożytne nauczane są z podziałem na grupy, również grupy międzyoddziałowe. O wyborze poziomu nauczania języka obcego nowożytnego zadecyduje nauczyciel uczący, po przeprowadzeniu i analizie wyników testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów, w pierwszych dniach września nowego roku szkolnego.