Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole - G - Psychologiczny
Nazwa oddziału

 G - Psychologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język polski

 Biologia

 Język angielski

Opis

Wykorzystując zainteresowanie młodych ludzi tematyką społeczną, proponujemy im naukę w klasie psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznają nie tylko podstawy psychologii i pedagogiki, ale również rozwijają własne umiejętności interpersonalne. Dzięki nauce w tej klasie młodzież uzyskuje wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej).
Jeżeli chcesz podnieść poczucie własnej wartości, masz "wielkie serce", jesteś wrażliwy na krzywdę słabszych, a przede wszystkim masz potrzebę pomagania innym – ten profil jest dla Ciebie