Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole - A - Politechniczny
Nazwa oddziału

 A - Politechniczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Fizyka
  • Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

Klasa politechniczna z matematyką i fizyką realizowaną z rozszerzonym programem nauczania i edukacją techniczną jako przedmiotem uzupełniającym. Jest to propozycja dla uczniów, którzy lubią logicznie myśleć, a swoja przyszłość wiążą ze studiami zwłaszcza politechnicznymi i technicznymi. Wszystkie języki obce nowożytne nauczane są z podziałem na grupy, również grupy międzyoddziałowe. O wyborze poziomu nauczania języka obcego nowożytnego zadecyduje nauczyciel uczący, po przeprowadzeniu i analizie wyników testów sprawdzających wiedzę i umiejętności uczniów, w pierwszych dniach września nowego roku szkolnego.