Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSEA w Kole - LOA-prozdrowotny
Nazwa oddziału

 LOA-prozdrowotny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

 Język angielski

Opis

Profil prozdrowotny umożliwi pogłębienie zainteresowań i zdobycie doświadczeń związanych z reakcjami chemicznymi i biologicznymi doświadczeniami a także kompetencjami językowymi. Uczeń dowie się jak zadbać o zdrowie i urodę, kondycje fizyczną i dietę. Nauczy się jak działać w zespole, podejmować szybkie decyzje i radzić sobie w sytuacjach zagrożenia.

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym ułatwiają młodzieży rozwijanie swoich zdolności, pozwalają zdobyć umiejętności organizowania i udzielania pierwszej pomocy w różnych przypadkach zagrożenia życia i zdrowia. Szkoła zapewnia możliwość udziału w zajęciach szkolnego koła PCK oraz licznych projektach i warsztatach poszerzających wiedzę i umiejętności.

Jest to ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach medycznych (ratownictwo medyczne, fizjoterapia, rehabilitacja, stomatologia, kosmetologia, dietetyka), weterynarii, biotechnologii, towaroznawstwie, dietetyce, wychowaniu fizycznym czy też ochronie środowiska.