Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole - Klasa wielozawodowa (młodociani pracujący)
Nazwa oddziału

 Klasa wielozawodowa (młodociani pracujący)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Historia

Dodatkowe wymagania

 Promesa umowy

Opis

Do klasy wielozawodowej może uczęszczać uczeń, który ma podpisaną umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu w dowolnym zakładzie oraz dowolnym kierunku kształcenia (każdym zawodzie).

Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na terenie Szkoły.

Naukę przedmiotów zawodowych-teoretycznych prowadzą Ośrodki Doskonalenia Zawodowego wskazane przez Szkołę w wyznaczonych terminach w czasie roku szkolnego.