Koło
Technikum
Technikum w ZST w Kole - Technikum Pojazdów Samochodowych
Nazwa oddziału

 Technikum Pojazdów Samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

Opis

Kierunek związany z obsługą współczesnych pojazdów samochodowych. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej. Nasi absolwenci pracują przede wszystkim w stacjach serwisowych, niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów oraz w szeroko rozumianym transporcie kołowym. Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć , daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości

Przedmioty rozszerzone-- język angielski

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe będą odbywały się w zakładach branży mechanicznej, możliwość praktyk zagranicznych w programie ERASMUS