Koło
Technikum
Technikum w ZST w Kole - Technikum Informatyczne
Nazwa oddziału

 Technikum Informatyczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Język obcy nowożytny ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

Opis

Ucząc się w Technikum Informatycznym, możesz mieć pewność, że wybierasz zawód przyszłości, niosący wiele wyzwań i możliwości samorealizacji. Przygotujemy Cię do sprostania wyzwaniom współczesnego, informatycznego świata i damy Ci solidne podstawy w Twojej przygodzie z informatyką. Ukończenie naszego technikum da Ci możliwość dalszej nauki na studiach wyższych lub podjęcia pracy w branży IT. Wychodzimy z założenia, że informatyka nie jest wszystkim, lecz bez informatyki nie byłoby dzisiaj prawie niczego.

Przedmioty rozszerzone-- matematyka

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych.?

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

Praktyki zawodowe

Praktyki uczniów Technikum Informatycznego  odbywają się w zakładach pracy branży przemysłowej oraz Urzędach i instytucjach publicznych?

możliwość uczestnictwa w programie Erasmus