Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik mechanik
Nazwa oddziału

 Technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

Dla kogo zawód technik mechanik?

Interesujesz się motoryzację i mechaniką? Twoją pasją są samochody, maszyny i urządzenia mechaniczne. Mocną stroną jest wyobraźnia, kreatywność i cierpliwość. Lubisz szukać nowych rozwiązań. Mechanik jest właśnie dla Ciebie.


Zajęcia dydaktyczne:

 • Przedmioty ogólnokształcące przygotowują do egzaminu maturalnego,
 • Przedmioty zawodowe przygotowują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • Praktyki zawodowe 8 tygodni w branży motoryzacyjnej i mechanicznej,
 • Przedmiot rozszerzony: informatyka,
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.


Przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zawodzie:

 • MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, (kwalifikacja zawodowa: ślusarz),
 • MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.


Naszym celem jest przygotowanie Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • organizowania i nadzorowania procesów produkcji maszyn i urządzeń,
 • posługiwania się i tworzenia dokumentacji dla procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń,
 • wykonywania połączenia elementów maszyn, urządzeń, narzędzi różnymi metodami i technikami,
 • korzystania z przyrządów pomiarowych, narzędzi i materiałów do obróbki ręcznej i mechanicznej, kontroli jakość wykonywanych prac.


Grafika inżynierska.


W ramach pięcioletniej edukacji na kierunku technik mechanik będziesz mógł rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu grafiki inżynierskiej i projektowanie wspomagane komputerowo - CAD. Będziesz mógł rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę praktyczną z zakresu:

 • komputerowego odwzorowania konstrukcji, w tym:modelowania cyfrowego – tworzenie cyfrowej makiety wyrobu, wykonywania dokumentacji rysunkowej z modeli cyfrowych, kreślenia – zastosowanie komputera jako rodzaju elektronicznej deski kreślarskiej – CADD,
 • symulacji, wizualizacji i animacji konstrukcji maszyn, urządzeń i pojazdów.


Podczas nauki zorganizujemy dla Ciebie:

 • Cztery dni zajęć dydaktycznych, jeden dzień zajęć praktycznych,
 • Warsztaty w Fabryce Volkswagen Poznań,
 • Szkolne Radio MIX FM i Szkolną Ligę Strzelecką,
 • Symulator zatrudnienia w branży mechanicznej i Branżowe Symulacje Biznesowe.


Konkursy i olimpiady w których będziesz mógł wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi:

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Technicznej.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pracowniach, których wyposażenie jest zgodne z wytycznymi CKE. Wszystkie egzaminy zdajesz w naszej szkole.