Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie - Klasa politechniczno - biznesowa.
Nazwa oddziału

 Klasa politechniczno - biznesowa.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Fizyka ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Fizyka

Opis

PROFIL POLITECHNICZNO - BIZNESOWY


PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • matematyka
 • fizyka

PRZEDMIOT DODATKOWY

 • język angielski w biznesie


DLACZEGO KLASA O PROFILU POLITECHNICZNO - BIZNESOWYM ?

 • nabędziesz umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania,
 • rozwiniesz zdolności analityczne,
 • rozwiniesz cztery sprawności językowe: mówienie, słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie tekstów użytkowych w języku angielskim,
 • będziesz brał udział w zajęciach wzbogaconych o nowoczesne i efektywne metody nauczania, metody audiowizualne, filmy dydaktyczne i instruktażowe, eksperymenty i doświadczenia, ćwiczenia praktyczne, projekty, prezentacje itp.,
 • będziesz uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach pomagających w przygotowaniu do matury z matematyki, fizyki i języka angielskiego,
 • będziesz przygotowywany do matury przez nauczycieli, którzy są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu,
 • zdasz na wysokim poziomie maturę i będziesz mógł studiować kierunki dające w przyszłości dobrze płatną pracę.

NASZE SUKCESY:

 • wysokie wyniki na maturze - wyższe od średniej krajowej,
 • wysokie wyniki w konkursie „ Matematyczne Preteksty”,
 • wysokie wyniki w konkursie fizycznym „Lwiątko”,
 • udział w konkursach językowych zarówno szkolnych jak i o zasięgu ogólnopolskim,
 • udział w Maratonie Matematycznym Maturzystów.

WSPÓŁPRACA Z:

 • Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Politechniką w Poznaniu,
 • Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie,
 • Wyższą Szkołą Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu,
 • Planetarium w Toruniu,
 • Centrum nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu,
 • Kopalnią Soli "Kłodawa" w Kłodawie,
 • Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie,
 • Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu.

 

NIE TYLKO NAUKA…

Atrakcyjnie spędzisz czas:

 • spotykając się  z ciekawymi ludźmi,
 • biorąc udział w interesujących zajęciach dodatkowych np. Szkolnej Lidze Strzeleckiej,
 • biorąc udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych,
 • organizując imprezy szkolne,
 • biorąc udział w wieczorze polsko – niemieckim w ramach wyjazdu do Krzyżowej,
 • działając w Klubie Europejskim Euros Amigos,
 • oglądając filmy w wersji anglojęzycznej,
 • opiekując się gazetką dotyczącą bieżących wydarzeń w krajach anglojęzycznych.

SYLWETKA ABSOLWENTA 
KLASY O PROFILU POLITECHNICZNO - BIZNESOWYM

 • absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę na poziomie rozszerzonym z matematyki i fizyki oraz poszerzy wiedzę z języka angielskiego,
 • uzyska wysokie wyniki na maturze z przedmiotów rozszerzonych,
 • podróżując wykorzysta swoje umiejętności językowe,
 • będzie mógł swobodnie nawiązywać kontakty zagraniczne,
 • będzie mógł studiować prestiżowe kierunki gwarantujące dobrze płatną  pracę.

PROFIL POLITECHNICZNO - BIZNESOWYM PRZYGOTOWUJE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA TAKICH KIERUNKACH, JAK:

 • matematyka,
 •  fizyka,
 • logistyka,
 • kierunki ekonomiczne np. ekonomia, finanse i rachunkowość,
 • kierunki politechniczne np. mechatronika, automatyka i robotyka, mechanika, elektrotechnika, grafika komputerowa, elektronika i telekomunikacja, fizyka techniczna, mechanika i budowa maszyn, nawigacja i inne,
 • filologia angielska,
 • europeistyka, lingwistyka stosowana, skandynawistyka, języki biznesowe,
 • stosunki międzynarodowe.

 

GDY NA LEKCJI RUSZYSZ GŁOWĄ, ZDASZ MATURĘ KONCERTOWO!!!