Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie - Klasa biologiczno - chemiczna.
Nazwa oddziału

 Klasa biologiczno - chemiczna.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • biologia
 • chemia

ZAJĘCIA DODATKOWE:

 • bioetyka - dziedzina wiedzy zajmująca się próbą rozstrzygnięcia dylematów moralnych pojawiających się w praktyce nauk biologicznych i medycznych tj. eutanazja, zapłodnienie in vitro itp.,
 • laboratorium chemiczne.

KLASA BIOLOGICZNO-CHEMICZNA JEST PRZEZNACZONA DLA UCZNIÓW: 

 • pragnących poszerzyć swoją wiedzę i zdolności z zakresu nauk medycznych i przyrodniczych,
 • interesujących się biologią i chemią,
 • lubiących czytać prasę medyczną i przyrodniczą,
 • chcących opiekować się ludźmi,
 • planujących kontynuację nauki na takich kierunkach studiów jak: medycyna, stomatologia, ratownictwo medyczne, kosmetologia, weterynaria, biologia, chemia, chemia środowiska, chemia kosmetyczna, biochemia, biotechnologia, pożarnictwo, inżynieria środowiska, technologia żywności, fizjoterapia, leśnictwo, pielęgniarstwo, rolnictwo, ochrona środowiska, ogrodnictwo, wychowanie fizyczne i inne.

ORGANIZUJEMY:

 • Tydzień z Ekologią jako – integralną część edukacji szkolnej,
 • Kampanię społeczną promującą transplantację narządów - Kampania Drugie Życie,
 • Kampanię promującą dawstwo szpiku kostnego we współpracy z fundacją DKMS,
 • konkursy wewnątrzszkolne (konkurs wiedzy o tematyce ekologicznej i profilaktycznej oraz z zakresu HIV/ AIDS),
 • Warsztaty chemiczne prowadzone przez pracowników Centrum Chemii w Małej Skali, akcje prozdrowotne,
 • udział w Szkolnej Lidze Strzeleckiej.

GWARANTUJEMY:

 • wyrównywanie braków edukacyjnych przed przystąpieniem do realizacji podstawy programowej w zakresie rozszerzonym,
 • bardzo dobrą jakość kształcenia,
 • przyjazną atmosferę oraz dostępność i pomoc ze strony nauczycieli.