Koło
Technikum
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu - Technikum Rolnicze
Nazwa oddziału

 Technikum Rolnicze

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia
  • Geografia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

Opis

Zawód technik rolnik podzielony jest na 2 kwalifikacje:

    • ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej
    • ROL.10. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

 Nauczymy Cię:
- samodzielnego prowadzenia nowoczesnego gospodarstwa rolnego,
-prowadzenia gospodarstwa ekologicznego,
-zdobędziesz kompleksową wiedzę z zakresu nowych technik i technologii.

 Po ukończeniu szkoły masz możliwość:
- przejmowania i prowadzenia gospodarstwa rolnego,
- korzystania z unijnych środków finansowania,
- prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie agrobiznesu, ogrodnictwa, marketingu produktów rolnych.

Kończąc technikum w zawodzie technik rolnik zdobędziesz:

   -maturę,
    -tytuł zawodowy: technik rolnik,
    -dobre przygotowanie do wykonywania zadań zawodowych,

W klasie I realizowany  jest przedmiot  “Przepisy ruchu drogowego" oraz nauka jazdy ciągnikiem rolniczym.
Dla chętnych organizujemy kurs 
"Obsługa i eksploatacja kombajnów zbożowych".