Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik mechanik
Nazwa oddziału

 Technik mechanik

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

TECHNIK MECHANIK

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

  - Informatyka.

 PRZYGOTUJEMY CIĘ DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

 • MEC.08 Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi,
 • MEC.09 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń.

 

NASZYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE CIĘ DO SWOBODNEGO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH:

 • wytwarzania części maszyn i urządzeń,
 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń,
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń,
 • obsługiwania maszyn i urządzeń,
 • organizowania procesu produkcji,
 • nadzorowania produkcji, montażu, naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń,
 • uruchamiania, regulowania  i sprawdzania instalacji elektrycznych i elektronicznych oraz aparatury pomiarowej,
 • projektowania części maszyn i urządzeń oraz procesów produkcyjnych przy wykorzystaniu systemów informatycznych typu CAD i CAM,
 • wykonywania zadań średniego nadzoru technicznego.

 

PODCZAS NAUKI ZORGANIZUJEMY DLA CIEBIE:

 • Cztery dni zajęć dydaktycznych, jeden dzień zajęć praktycznych,
 • Noc Naukowców,
 • Warsztaty w Fabryce Volkswagen Poznań,
 • Wycieczki do Fabryki PESA w Bydgoszczy,
 • Szkolne Radio MIX FM,
 • Wycieczki m.in. na targi MOTO SHOW,
 • Symulator zatrudnienia w branży mechaniczno-technicznej,
 • Szkolną Ligę Strzelecką.

 

Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.