Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Fizyka

Opis

TECHNIK ELEKTRYK

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

  - Fizyka.

PRZYGOTUJEMY CIĘ DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

 •  ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.
                                   

NASZYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE CIĘ DO SWOBODNEGO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH:

 • wykonywanie i uruchamianie instalacji elektrycznych na podstawie   dokumentacji technicznej,
 • montowanie i uruchamianie maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywanie konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatacja i modernizacja instalacji elektrycznych,
 • eksploatacja maszyn i urządzeń elektrycznych.

 

Nasza szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Koninie. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w kursie kwalifikacyjnym E grupy I (urządzenia do 1kV). Uczniowie po kursie i egzaminie otrzymują świadectwo kwalifikacyjne E uprawniające do eksploatacji urządzeń, maszyn i instalacji elektrycznych.

 

PODCZAS NAUKI ZORGANIZUJEMY DLA CIEBIE:

 • Noc Naukowców,
 • Szkolne Radio MIX FM,
 • Warsztaty w Fabryce Volkswagen Poznań,
 • Wycieczki do Fabryki PESA w Bydgoszczy,
 • Wycieczki m.in. na targi MOTO SHOW,
 • Szkolenie i egzamin SEP,
 • Symulator zatrudnienia w branży elektrycznej,
 • Szkolną Ligę Strzelecką.

 

Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.