Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Geografia

Opis

TECHNIK LOGISTYK

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

- Geografia.

 PRZYGOTUJEMY CIĘ DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

 • SPL. 01 Obsługa magazynów,
 • SPL. 04 Organizacja transportu.


NASZYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE CIĘ DO SWOBODNEGO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH:

  • przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,
  • przechowywania towarów,
  • prowadzenia dokumentacji magazynowej,
  • zabezpieczania majątku przedsiębiorstwa,
  • obsługi kontrahentów,
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
  • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

                                                                                                                                                                            

  PODCZAS NAUKI ZORGANIZUJEMY DLA CIEBIE:                                                          

  • Współpracę z Centralna Sortownią DPD,
  • Współpracę z Expeditors International,
  • Praktyki zawodowe ERASMUS PLUS,
  • Warsztaty Logistyczne w WSL w Poznaniu ,
  • Warsztaty w Fabryce Volkswagen Poznań,
  • Wycieczki do Fabryki PESA w Bydgoszczy,
  • Zobaczysz jak funkcjonuje port lotniczy,
  • Szkolne Radio MIX FM,
  • Wycieczki m.in. na targi MOTO SHOW,
  • udział w innowacji LOGISTYKA W SPORCIE,
  • Symulator zatrudnienia w branży TSL,
  • Szkolną Ligę Strzelecką.

  Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.