Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Wiedza o społeczeństwie ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Informatyka

Opis

TECHNIK INFORMATYK

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 - Informatyka.

PRZYGOTUJEMY CIĘ DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE:

 • INF.02 Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • INF.03 Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.

 

NASZYM CELEM JEST PRZYGOTOWANIE CIĘ DO SWOBODNEGO WYKONYWANIA NASTĘPUJĄCYCH ZADAŃ ZAWODOWYCH:

 • montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych,
 • wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych,
 • projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych,
 • programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych,
 • projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.

PODCZAS  NAUKI  ZORGANIZUJEMY DLA CIEBIE:

 • Noc Naukowców,
 • Praktyki zawodowe ERASMUS PLUS,
 • Szkolne Radio MIX FM,
 • Wycieczki m.in. na targi MOTO SHOW,
 • Koło fotograficzno-filmowe,
 • Szkolną Ligę Strzelecką.

 

Szkoła  bierze udział w projekcie „Cyfrowa Szkoła, Wielkopolska 2020”,  nasi uczniowie brali udział także w Ogólnopolskim Programie APKI ++, podczas którego tworzyli  własne programy i doskonalili swoją wiedzę i umiejętności.

 

Podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności na specjalnie przygotowanych stanowiskach egzaminacyjnych, które są zgodne z wytycznymi Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.