Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie - Klasa językowa
Nazwa oddziału

 Klasa językowa

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • Język polski
 • Matematyka

dodatkowe

 • Język obcy nowożytny ,  Drugi język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone

 Język angielski

 Język niemiecki

Opis

KLASA JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

-        Język angielski, 

-        Język niemiecki.

DLACZEGO KLASA JĘZYKOWA?


 • ponieważ proponujemy ci nowoczesne i efektywne metody nauczania,
 • w krótkim czasie dostrzeżesz wzrost własnych umiejętności językowych,
 • dobrze przygotujemy cię do matury,
 • podróżując wykorzystasz swoje umiejętności językowe,
 • poznasz kulturę krajów sąsiednich,
 • nawiążesz kontakty zagraniczne,
 • będziesz pracować w grupach językowych,
 • będziesz mógł wybrać poziom zaawansowania języka,
 • w ramach przygotowania do egzaminu maturalnego z języka angielskiego organizujemy zajęcia otwarte z udziałem naszych egzaminatorów,
 • będziesz uczestniczył w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego.NASZYM GŁÓWNYM CELEM JEST :

 • rozwijanie umiejętności komunikowania się w językach obcych w sytuacjach życia codziennego,
 • kształtowanie umiejętności: pracy w grupach, wyszukiwania, segregowania informacji, prezentowania informacji, planowania i organizowania działań np. wyjazdów,
 • motywowanie uczniów oraz wzbudzanie ciekawości świata, zwracanie uwagi nie tylko na turystykę krajową ale także zagraniczną poprzez wprowadzanie w procesie nauczania elementów wiedzy o krajach anglojęzycznych i nie tylko.


NASZE INICJATYWY:


Uczniowie ZSOiT w Kłodawie biorą aktywny udział w konkursach szkolnych jak i pozaszkolnych, organizowanych przez uczelnie wyższe:

 • Szkolny Konkurs Języka Angielskiego,
 • Ogólnopolski Konkurs Językowy Oxford,
 • Konkurs Języków Obcych „Językowe Show!” organizowany przez PWSZ w Koninie,
 • Konkurs Języka Angielskiego FOX.

BIERZEMY UDZIAŁ W PROJEKTACH MIĘDZYNARODOWYCH:

 • coroczne spotkania integracyjne z uczniami ze szkoły partnerskiej w Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen.

WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI W KRAJU I ZA GRANICĄ:

 • Polsko- Niemiecka Współpracy Młodzieży w Warszawie,
 • Fundacja "Krzyżowa" w Krzyżowej,
 • Instytut Goethego w Warszawie,
 • Kuratorium Landu Sachsen-Anhalt / Niemcy,
 • Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Rozwoju Obszarów Wiejskich.

ORGANIZUJEMY ATRAKCYJNE WYJAZDY:

 • do Berlina,
 • do Krzyżowej,
 • na przedstawienia teatralne poszerzające twoją wiedze w zakresie literatury anglojęzycznej.

SUKCESY:

 • osiągamy wyższe wyniki z języków obcych na maturze niż średnia krajowa,
 • osiągamy wysokie lokaty w konkursach językowych na szczeblu wojewódzkim i uczelnianym,
 • jesteśmy laureatami międzynarodowej edycji Konkursu o Niemczech i języku niemieckim (nagrodą był wyjazd na Mazury).

NIE TYLKO NAUKA - ATRAKCYJNIE SPĘDZISZ CZAS BIORĄC UDZIAŁ:

 • w Dniu Języków Obcych,
 • w Wieczorze Polsko-Niemieckim w ramach wyjazdu do Krzyżowej,
 • działając w Klubie Świątecznej Pomocy,
 • w Szkolnej Lidze Strzeleckiej.

A CO ZE STUDIAMI?

PRZYGOTUJEMY CIĘ JĘZYKOWO NA STUDIA:

 • Filologii Germańskiej, Angielskiej,
 • Europeistyce,
 • Lingwistyce Stosowanej,
 • Stosunkach Międzynarodowych,
 • Skandynawistyce,
 • Językach Biznesowych oraz wszystkich innych kierunkach niejęzykowych, tak by lektoraty  z języków obcych były Twoją mocną stroną.