Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie - Klasa biologiczno-chemiczna
Nazwa oddziału

 Klasa biologiczno-chemiczna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Biologia ,  Chemia

Przedmioty rozszerzone

 Biologia

 Chemia

Opis

KLASA  BIOLOGICZNO-CHEMICZNA


PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

• biologia
• chemia

PRZEDMIOTY DODATKOWE REALIZOWANE W CYKLU KSZTAŁCENIA:

  • laboratorium chemiczne

  • ·        bioetyka - dziedzina wiedzy zajmująca się próbą rozstrzygnięcia dylematów moralnych pojawiających się w praktyce nauk biologicznych i medycznych tj. eutanazja, zapłodnienie in vitro itp.

 

DLACZEGO KLASA O PROFILU BIOLOGICZNO – CHEMICZNYM?

• będziesz mógł realizować wszystkie treści programowe z w/w przedmiotów na poziomie rozszerzonym
• ich realizacja wzbogacona będzie o współpracę z uczelniami wyższymi
• będziesz miał możliwość udziału w zajęciach fakultatywnych
• będziesz mógł uczestniczyć w dodatkowych, bezpłatnych zajęciach pomagających w przygotowaniu do matury z chemii  i biologii
• będziesz brał udział w zajęciach wzbogaconych o nowoczesne i efektywne metody nauczania, nowoczesny sprzęt informatyczny, foliogramy, filmy dydaktyczne i instruktażowe, obserwacje mikroskopowe, doświadczenia komputerowe, zestawy doświadczalne
• dlatego, że jesteś uczniem ambitnym i lubisz mieć wysoko postawioną poprzeczkę

NASZE SUKCESY:
• laureaci wielu edycji Powiatowej Olimpiady Ekologicznej
• wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie „Zielone Rymy”
• sukcesy w konkursach i olimpiadach, np. ,,Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK”, ,,Olimpiada Wiedzy HIV/AIDS”

WSPÓŁPRACA Z:
• uczelniami wyższymi
• Zarządem Rejonowym PCK w Kole
• Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu
• pracownikami Nadleśnictwa, Parków Krajobrazowych i Parków Narodowych
• wydawnictwami ,,Nowa Era”, ,,Operon”, ,,WSIP” i ,,Zamkor”

NIE TYLKO NAUKA…
Szkoła pozwala wszystkim uczniom rozwijać własne zainteresowania, ukryte talenty i zdobywać nowe umiejętności.
Daje możliwość:
• rozwoju w licznych projektach i kołach zainteresowań np. Szkolne Koło PCK
• rywalizacji podczas wyjazdów na zawody sportowe
• udziału w organizowaniu i prowadzeniu imprez szkolnych i pozaszkolnych, np. spotkania integracyjne: ,,Sprawni Inaczej”
• atrakcyjnych wyjazdów krajowych i zagranicznych w formie wycieczek szkolnych, wyjazdów do kin, teatrów
• możliwość udziału w atrakcyjnych zajęciach dodatkowych

SYLWETKA ABSOLWENTA KLASY O PROFILU BIOLOGICZNO – CHEMICZNYM:
• absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do samodzielnej nauki na wyższej uczelni
• będzie mógł studiować prestiżowe kierunki gwarantujące dobrze płatną pracę
• jest przedsiębiorczy i zdolny do indywidualnego oraz zespołowego działania

PROFIL BIOLOGICZNO – CHEMICZNY PRZYGOTOWUJE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA TAKICH KIERUNKACH JAK:
medycyna, farmacja, stomatologia, fizjoterapia, biologia, chemia, fizyka, biotechnologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, weterynaria, leśnictwo, rolnictwo, biochemia, psychologia, ochrona środowiska, wychowanie fizyczne.