Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie - Klasa matematyczno-geograficzna
Nazwa oddziału

 Klasa matematyczno-geograficzna

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Przedmioty rozszerzone

 Matematyka

 Geografia

Opis

KLASA  MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNA

PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:
• matematyka
• geografia


PRZEDMIOT UZUPEŁNIAJĄCY:
• ekonomia w praktyce

DLACZEGO KLASA O PROFILU MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM?
• nabędziesz umiejętności logicznego myślenia oraz wnioskowania
• rozwiniesz zdolności analityczne
• będziesz brał udział w zajęciach wzbogaconych o nowoczesne i efektywne metody nauczania, sprzęt informatyczny, foliogramy, filmy dydaktyczne i instruktażowe
• będziesz uczestniczyć w dodatkowych bezpłatnych zajęciach pomagających w przygotowaniu do matury z matematyki i geografii
• będziesz przygotowywany do matury przez nauczycieli, którzy są Egzaminatorami Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu
• zdasz na wysokim poziomie maturę i będziesz mógł studiować kierunki dające w przyszłości dobrze płatną pracę

NASZE SUKCESY:
• wysokie wyniki na maturze - wyższe od średniej krajowej
• wysokie wyniki w konkursie matematycznym „Matematyczne Preteksty”
• udział w Maratonie Matematycznym Maturzystów                                                          • udział w Ogólnopolskim Konkursie Geograficznym „Geo-Planeta”
• udział projekcie „Czas na Ekologię”

WSPÓŁPRACA Z:
• Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu
• Politechniką w Poznaniu
• Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie
• Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, NBP i City Handlowy                                   • Planetarium w Toruniu
• Kopalnią Soli Kłodawa w Kłodawie
• Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Koninie
• Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu

NIE TYLKO NAUKA…
Atrakcyjnie spędzisz czas:
• biorąc udział w wycieczkach krajowych i zagranicznych
• organizując imprezy szkolne
• spotykając się z ciekawymi ludźmi
• biorąc udział w interesujących zajęciach dodatkowych


SYLWETKA ABSOLWENTA KLASY O PROFILU MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM:
• absolwent tego kierunku zdobędzie wiedzę na poziomie rozszerzonym z matematyki i geografii
• uzyska wysokie wyniki na maturze z przedmiotów rozszerzonych
• będzie mógł studiować prestiżowe kierunki gwarantujące dobrze płatną pracę

PROFIL  MATEMATYCZNO-GEOGRAFICZNYM PRZYGOTOWUJE DO PODJĘCIA STUDIÓW NA TAKICH KIERUNKACH, JAK:
• matematyka
• ekonomia, finanse, rachunkowość, bankowość, zarządzanie
• logistyka
• geografia, geologia, geodezja, turystyka, etnografia, itp.
• kierunki politechniczne
• kulturoznawstwo