Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZSOiT w Kłodawie - I a
Nazwa oddziału

 I a

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • Język polski
  • Matematyka

dodatkowe

  • Geografia ,  Informatyka

Opis

Klasy wielozawodowe stwarzają młodzieży szansę zdobywania  różnych zawodów:

- Piekarz,
- Mechanik pojazdów samochodowych,
- Elektryk,
- Sprzedawca,
- Górnik eksploatacji podziemnej,
- Cukiernik,
- Kucharz,
- Stolarz,
- Fryzjer,
- Magazynier - logistyk,
- Ślusarz,
- Murarz - tynkarz i inne.

W okresie 3-letniego cyklu kształcenia zdobywanie wiedzy oraz umiejętności zawodowych odbywa się na równolegle realizowanych częściach: praktycznej – zorganizowanej w zakładzie pracy i teoretycznej – odbywanej w szkole (przedmioty ogólnokształcące) oraz miesięcznych kursów zawodowych (przedmioty zawodowe), za które koszt ponosi szkoła – przeprowadzanych w różnych ośrodkach kształcenia zawodowego na terenie całego kraju (koszt dojazdów i pobytu w internacie pokrywają rodzice uczniów).

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem, uzyskującym podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego.

Młodociany pracownik ma prawo do: wynagrodzenia za pracę, urlopu wypoczynkowego oraz gromadzenia okresu stażu zawodowego.

Nauka w innej formie:
- Noc Naukowców
- Targi motoryzacyjne MOTO SHOW
- Koło Info-Tech informatyczno-techniczne
- Szkole Radio MIX-FM
- Szkole Koło Fotograficzno-Filmowe KLAPS
- Akademia Filmowa
- Szkolna Liga Strzelecka