Koło
Technikum
Technikum w ZSEA w Kole - Technik geodeta
Nazwa oddziału

 Technik geodeta

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik geodeta

Opis

Technik geodeta – jest to bardzo atrakcyjny kierunek, po ukończeniu którego absolwenci mają możliwość podjęcia nie tylko ciekawej, ale i dobrze płatnej pracy, m.in. w firmach geodezyjnych, urzędach i biurach związanych z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi (wydziały geodezji, kartografii i gospodarki nieruchomościami, wydziały katastru nieruchomości, ośrodki dokumentacji geodezyjno-kartograficznej itp.). Zajęcia i praktyki nauczą wykorzystać poznane na zajęciach prawo geodezyjne i kartograficzne, korzystać z programów komputerowych stosowanych w geodezji i kartografii.Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w trzeciej klasie i 4 tygodnie w klasie czwartej). Uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne również w trakcie ćwiczeń terenowych (4 godziny tygodniowo).
Dyplom technika geodety otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: BUD.18 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i realizacyjnych oraz opracowywania wyników tych pomiarów. i BUD.19 Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Absolwenci mogą podjąć naukę na studiach wyższych, przede wszystkim na kierunkach: geodezja i kartografia z różnymi specjalnościami, m.in. pomiary geodezyjne, gospodarka nieruchomościami, planowanie przestrzenne, wycena nieruchomości, poligrafia. Ponadto na wszystkich innych kierunkach technicznych np. budownictwo lądowe i wodne, inżynieria środowiska, urbanistyka itp.