Koło
Technikum
Technikum w ZSEA w Kole - Technik rachunkowości
Nazwa oddziału

 Technik rachunkowości

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik rachunkowości

Opis

Technik rachunkowości to specjalista przygotowany do wykonywania kluczowych zadań: prowadzenia rachunkowości, dokonywania rozliczeń finansowych, kontrolowania dokumentów księgowych, sporządzania sprawozdań finansowych oraz przygotowywania ich do weryfikacji, przechowywania dokumentacji księgowej, nadzorowania terminowej spłaty zobowiązań, ściągania należności i roszczeń, wykonywania typowych czynności planistycznych i analitycznych. Zajęcia i praktyki nauczą jak dokumentować i ewidencjonować operacje gospodarcze, prowadzić i rozliczać inwentaryzacje, sporządzać sprawozdania finansowe i przeprowadzić analizy finansowe, rozliczać wynagrodzenia, podatki i inne daniny publiczne oraz sporządzać dokumenty dotyczące rozliczeń z ZUS. Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w trzeciej klasie i 4 tygodnie w klasie czwartej). Dyplom technika rachunkowości otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje: EKA.05 Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych i EKA.07 Prowadzenie rachunkowości.Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Technik rachunkowości może być zatrudniony w działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych, urzędach administracji publicznej, urzędach skarbowych jako księgowy, specjalista ds. finansów, specjalista ds. kadr i płac. Może również otworzyć własna firmę świadczącą usługi finansowe, księgowe. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: ekonomia, prawo, zarządzanie, marketing, rachunkowość, bankowość, finanse. Absolwent tego technikum może podjąć dalszą naukę w szkołach policealnych i na studiach wyższych. Dzięki nauce na tym kierunku wszystkie studia ekonomiczne są znacznie łatwiejsze.