Koło
Technikum
Technikum w ZSEA w Kole - Technik organizacji turystyki
Nazwa oddziału

 Technik organizacji turystyki

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny
  • geografia

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik organizacji turystyki

Opis

Technik organizacji turystyki - zajęcia i praktyki nauczą jak pozyskać klientów w branży turystycznej, poznać możliwości własnego regionu, Polski i innych krajów, osiągnąć sprzedażowe cele, dobrze zorganizować swoją pracę, wytrwać w działaniu, być kreatywnym, zaangażowanym oraz dyspozycyjnym, ćwiczyć umiejętności komunikacyjne z klientami, być asertywnym i odpornym na stres, posługiwać się językami obcymi (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski), bardzo dobrze obsługiwać komputer (pakiet Office, Internet). Szkoła organizuje praktyki zawodowe, które trwają 8 tygodni (4 tygodnie w klasie trzeciej i 4 tygodnie w klasie czwartej). Dyplom technika organizacji turystyki otrzymuje absolwent, który potwierdzi kwalifikacje:HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych i HGT.08 Obsługa Klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych. Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie odbywają się w szkole w klasie trzeciej i piątej.

Absolwenci tego kierunku mogą być zatrudnieni w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego. Mogą również podejmować pracę w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu. Technik obsługi turystycznej może również prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Pracę znajdzie również w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej. Jest to także ukierunkowanie do kontynuowania nauki na kierunkach: turystyka, marketing, zarządzanie, rekreacja, hotelarstwo, public relations, itp.