Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole - D - Psychologiczny
Nazwa oddziału

 D - Psychologiczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • biologia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • biologia
  • język angielski
Opis

Profil zapewnia solidną naukę języka polskiego, języka angielskiego i biologii, ponieważ te przedmioty są wykładane na poziomie rozszerzonym. Wykorzystując zainteresowanie młodych ludzi tematyką społeczną, proponujemy im naukę w klasie psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie poznają nie tylko podstawy psychologii i pedagogiki, ale również rozwijają własne umiejętności interpersonalne. Dzięki nauce w tej klasie młodzież uzyskuje wstępną orientację w zagadnieniach, które być może staną się przedmiotem dalszej edukacji na specjalnościach społecznych, zarówno uniwersyteckich (psychologia, pedagogika, praca socjalna itp.), jak i policealnych (pracownik socjalny, opiekunka dziecięca, asystent osoby niepełnosprawnej).

Ukończenie nauki w klasie psychologicznej daje możliwość studiowania na kierunkach psychologicznych, psychologii biznesu, psychologii klinicznej, psychologii zdrowia, doradztwa zawodowego, socjologii, kognitywistyki, coachingu, pedagogiki, terapii zajęciowej i wielu innych. Profil cieszy się ogromną popularnością, a to ze względu na przekazywanie wiedzy praktycznej z zakresu psychologii, ponieważ przedmiotem uzupełniającym są podstawy pedagogiki i psychologii. Kierunek gwarantuje liczne warsztaty z zakresu psychologii oraz wartościowe wycieczki edukacyjne poszerzające wiedzę ogólną.