Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole - B - Prawniczy
Nazwa oddziału

 B - Prawniczy

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • wiedza o społeczeństwie
  • historia

Przedmioty rozszerzone
  • język polski
  • historia
Opis


Przedmioty rozszerzone to: historia, język polski. Edukacja w tym profilu rozwija w uczniach umiejętność logicznego myślenia, łączenia faktów i wyprowadzania właściwych wniosków, ćwiczy pamięć oraz kształtuje umiejętności swobodnego wypowiadania się w mowie i w piśmie. Uczeń poznaje mechanizmy funkcjonowania prawa, obowiązujące akty prawne, organy wymiaru sprawiedliwości, zasady obsługi i opieki prawnej, ponieważ przedmiotem uzupełniającym w tej klasie jest edukacja prawna. Szkoła zapewnia współpracę z Sądem Rejonowym, Powiatową Komendą Policji, Starostwem Powiatowymi Urzędem Miasta i Gminy. Ścieżki kariery akademickiej i zawodowej: filologia polska i obca, filologia klasyczna, historia sztuki i ochrona dóbr kultury, dziennikarstwo i public relations, kulturoznawstwo, filmoznawstwo, teatrologia, prawo, historia, politologia, stosunki międzynarodowe, psychologia, socjologia, reklama, zarządzanie i marketing oraz wiele innych. Młodzież kształcąca się na tym profilu często uczestniczy w konkursach i olimpiadach z języka polskiego oraz historii, w których ma ogromne sukcesy.