Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum Ogólnokształcące w Kole - A - Politechniczno - informatyczny
Nazwa oddziału

 A - Politechniczno - informatyczny

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • fizyka
  • informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • matematyka
  • fizyka
  • informatyka
Opis

Politechniczno-informatyczny. Przedmioty rozszerzone: matematyka, fizyka i informatyka. Jest to profil dla uczniów, którzy lubią nauki ścisłe, a swoją przyszłość wiążą ze studiami politechnicznymi, technicznymi, informatycznymi lub ekonomicznymi. Ścieżki kariery akademickiej i zawodowej: budownictwo, elektronika, informatyka, inżynieria środowiskowa, ochrona środowiska, programowanie, grafika komputerowa, informatyka-sieci, analityka także w branży ekonomicznej. Absolwenci będą programować, tworzyć gry komputerowe, projektować na drukarce 3D. Odnajdą się także w branżach: towaroznawstwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, urbanistyka, ekonomia, astronomia i fizyka oraz wielu innych, gdzie wykorzystuje się rozszerzoną matematykę, fizykę lub informatykę.