Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole - Sprzedawca (młodociani pracujący)
Nazwa oddziału

 Sprzedawca (młodociani pracujący)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  historia

Zawody

 Sprzedawca

Dodatkowe wymagania

 Promesa umowy

Opis

Sprzedaż to siła napędowa każdej firmy. Handlowcy są jedną z najbardziej poszukiwanych grup zawodowych. Zapotrzebowanie na dobrych sprzedawców zgłaszają przedsiębiorstwa niemal wszystkich gałęzi gospodarki. Większość firm oprócz odpowiednich predyspozycji osobowościowych wymaga również udokumentowanego doświadczenia w sprzedaży, a także wykształcenia kierunkowego, zależnego od rodzaju sprzedawanych produktów lub usług. Cenne są również umiejętności nawiązywania i utrzymywania relacji z ludźmi oraz silne nastawienie na cel i osiąganie sukcesów. W Branżowej Szkole I Stopnia nauczysz się:

  • jak praktycznie wykonywać zawód,
  • jak przygotować się do zbudowania własnej firmy,
  • jak wykorzystać język obcy w pracy zawodowej.

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

Praca

W Branżowej Szkole I Stopnia bardzo istotne jest kształcenie praktyczne. W ciągu 3 lat będzie ono stanowić 60% czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka odbywać się będzie u pracodawcy, w wybranej prze ucznia placówce handlowej, w której uczniowie otrzymują wynagrodzenie za każdy miesiąc pracy

Dalsza nauka

Ukończenie Branżowej Szkoły I Stopnia nie zamyka Ci drogi do dalszej nauki. Jako absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia możesz wybrać różne ścieżki dalszego kształcenia.

  • Branżowa Szkoła II stopnia
  • Technikum
  • Szkoła policealna
  • Kwalifikacja HAN.02. Prowadzenie działań handlowych.