Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole - Mechanik pojazdów samochodowych z praktyką w warsztatach szkolnych
Nazwa oddziału

 Mechanik pojazdów samochodowych z praktyką w warsztatach szkolnych

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  historia

Zawody

 Mechanik pojazdów samochodowych

Opis

Jeżeli myślisz o tym zawodzie, to możesz być przekonany, że zostaniesz dobrze przygotowany do prowadzenia obsługi i napraw zespołów podzespołów mechanicznych samochodów (silnika, układu napędowego, układu hamulcowego i kierowniczego), a także ograniczonym zakresie instalacji elektrycznej pojazdu. Ponadto w czasie nauki masz możliwość zdobycia umiejętności przygotowujących Cię do egzaminu na prawo jazdy kat. B.
Absolwent tego kierunku jest dobrze przygotowany do zaistnienia na rynku pracy oraz do prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Mechanik pojazdów samochodowych jest jak lekarz – diagnozuje problem pojazdu, by móc go naprawić. Wraz z rozwojem motoryzacji wzrasta zapotrzebowanie na rynku pracy na dobrze wykształconych fachowców z zakresu naprawy i eksploatacji pojazdów, kształcący się w tym kierunku może być przekonany, że wybiera zawód przyszłości.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
użytkowania pojazdów samochodowych,
diagnozowania pojazdów samochodowych,
naprawiania pojazdów samochodowych,
kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

praktyka w Szkole

Zdobywane kwalifikacje zawodowe
MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Praca
Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:
stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
salonach sprzedaży samochodów i instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi,
przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych

Dalsza nauka
Absolwent po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych oraz po potwierdzeniu kwalifikacji MEC.09. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń. , może kształcić się w Szkole Branżowej II stopnia i uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik pojazdów samochodowych Warunkiem uzyskania tytułu technika jest uzyskanie wykształcenia średniego oraz pozytywne potwierdzenie kwalifikacji MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.