Koło
Szkoła branżowa
Branżowa Szkoła I stopnia w ZST w Kole - Klasa wielozawodowa (młodociani pracujący)
Nazwa oddziału

 Klasa wielozawodowa (młodociani pracujący)

Cykl kształcenia

 3

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • język obcy nowożytny ,  historia

Zawody

 Wielozawodowa

Dodatkowe wymagania

 Promesa umowy

Opis

W klasie wielozawodowej wybierasz zawód zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, musisz mieć podpisaną umowę na odbywanie praktycznej nauki zawodu w dowolnym zakładzie oraz dowolnym kierunku kształcenia ( każdym zawodzie).

Nauka przedmiotów ogólnokształcących odbywa się na terenie Szkoły.

Naukę przedmiotów zawodowych-teoretycznych prowadzą Ośrodki Doskonalenia Zawodowego wskazane przez Szkołę w wyznaczonych terminach w czasie roku szkolnego.

Zalety kształcenia w klasie wielozawodowej:
Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
Możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu
Nauka zawodu na praktykach w zakładach pracy
Uczą mistrzowie w swoim fachu
Za praktyki uczeń otrzymuje wynagrodzenie
Czas praktyk wliczany jest do stażu pracy