Koło
Technikum
Technikum w ZST w Kole - Technikum Pojazdów Samochodowych - Oddział Przygotowania Wojskowego
Nazwa oddziału

 Technikum Pojazdów Samochodowych - Oddział Przygotowania Wojskowego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik pojazdów samochodowych to zawód, który gwarantuje szybkie znalezienie dobrze płatnej pracy, która pozwoli na dalsze rozwijanie się w tym kierunku i zdobywanie większego doświadczenia. Na dzisiejszym rynku pracy szuka się dobrego technika, który bez problemu poradzi sobie z każdą usterką w samochodzie.  Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.
Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć , daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości
Praktyki zawodowe będą odbywały się w zakładach branży mechanicznej, możliwość praktyk zagranicznych w programie ERASMUS.
Oddział Przygotowania Wojskowego to propozycja dla osób, które swoją przyszłość łączą z pracą w służbach mundurowych. Oddział Przygotowania Wojskowego (OPW) to nowy rodzaj klas mundurowych, nad którymi nadzór merytoryczny sprawuje Ministerstwo Obrony Narodowej.
OPW realizuje kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową oraz programem szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego. Program realizowany jest przez szkołę w części teoretycznej oraz przez patronacką jednostkę wojskową w części praktycznej.
Szkolenie kończy 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzony na początku ostatniego roku nauki.
Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconego szkolenia w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe.
Jeśli jesteś zainteresowany, aby zostać kadetem, albo marzysz o takiej właśnie szkole wstąp w nasze szeregi! Czekamy na Ciebie!