Koło
Technikum
Technikum w ZST w Kole - Technikum Pojazdów Samochodowych
Nazwa oddziału

 Technikum Pojazdów Samochodowych

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone
  • język angielski
Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Technik pojazdów samochodowych to zawód, który gwarantuje szybkie znalezienie dobrze płatnej pracy, która pozwoli na dalsze rozwijanie się w tym kierunku i zdobywanie większego doświadczenia. Na dzisiejszym rynku pracy szuka się dobrego technika, który bez problemu poradzi sobie z każdą usterką w samochodzie. Zaletą kierunku są dostosowane treści nauczania do wymogów współczesnej techniki samochodowej. Kształcący się w tym kierunku uczniowie stają się specjalistami z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Nasi absolwenci pracują przede wszystkim w:
stacjach serwisowych,
niezależnych warsztatach obsługi i naprawy pojazdów
szeroko rozumianym transporcie kołowym.

Wszechstronna wiedza techniczna obejmująca zagadnienia związane z mechaniką, elektromechaniką, elektroniką i informatyką samochodową, jaką nasi uczniowie nabywają podczas zajęć , daje im kompetencje umożliwiające pracę również w zawodach pokrewnych i pozwala spokojnie myśleć o przyszłości.

Przedmioty rozszerzone: język angielski

Zdobywane kwalifikacje zawodowe

MOT.05. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych
MOT.06. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych.

Praktyki zawodowe
Praktyki zawodowe będą odbywały się w zakładach branży mechanicznej, możliwość praktyk zagranicznych w programie ERASMUS