Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie - Klasa matematyczno - językowa.
Nazwa oddziału

 Klasa matematyczno - językowa.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • informatyka
 • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
 • matematyka lub język angielski
Opis

KLASA MATEMATYCZNO - JĘZYKOWA


PRZEDMIOTY W ZAKRESIE ROZSZERZONYM

 • matematyka
 • język angielski

KLASA MATEMATYCZNO – JĘZYKOWA jest przeznaczona dla uczniów:

 • którzy chcą rozwinąć swoje zdolności analityczne oraz umiejętność logicznego myślenia i wnioskowania,
 • którzy chcą rozwinąć umiejętność komunikowania się w języku angielskim w sytuacjach życia codziennego,
 • którzy chcą podróżować, poznawać nowe kultury, odkrywać świat,
 • którzy planują kontynuację nauki na kierunkach politechnicznych np. takich, jak: mechatronika, automatyka i robotyka, elektrotechnika, grafika komputerowa, elektronika i telekomunikacja, mechanika i budowa maszyn, matematyka, logistyka i inne,
 • którzy marzą o studiowaniu na kierunkach: filologia angielska, europeistyka, lingwistyka stosowana, stosunki międzynarodowe, skandynawistyka, turystyka i inne,
 • którzy chcą studiować prestiżowe kierunki gwarantujące dobrze płatną pracę np. bankowość i finanse, rachunkowość, zarządzanie, medycyna (tak, tu też jest potrzebna rozszerzona matematyka) i wiele innych,
 • którzy chcą zdać rozszerzoną maturę z matematyki i języka obcego na wysokim poziomie,
 • którzy poprzez swobodne posługiwanie się językiem angielskim chcą podnieść swoje szanse na rynku pracy.    Ucząc się w tej klasie będziesz mieć możliwość:

 • rozwoju umiejętności logicznego myślenia,
 • praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w dalszym rozwoju i życiu codziennym,
 • praktycznej nauki języka angielskiego poprzez konwersacje w tym języku,
 • rozwijania umiejętności mówienia, słuchania i czytania ze zrozumieniem oraz pisania tekstów użytkowych w języku angielskim,
 • pracy w grupach, metodą eksperymentu,
 • wyszukiwania, segregowania i prezentowania informacji.                                      


PROPONUJEMY:

 • Konkursy matematyczne i językowe np. „Matematyczne Preteksty”, maraton Matematyczny Maturzystów,
 • „Matematyczni Odkrywcy”, Konkurs Języka Angielskiego FOX, Szkolny Konkurs Języka Angielskiego,
 • Wycieczki przedmiotowe np. Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, Planetarium w Toruniu,
 • Możliwość wycieczki zagranicznej do Londynu,
 • Projekty w zakresie matematyki i języków obcych,
 • Naukę w szkole z wysokimi wynikami na maturze – wyższymi niż średnia krajowa. 


GWARANTUJEMY:   

 • bardzo dobrą jakość kształcenia – nauczyciele są egzaminatorami OKE w Poznaniu,
 • przyjazną atmosferę oraz dostępność i pomoc ze strony nauczycieli, którzy organizują dodatkowe zajęcia dla maturzystów.                                          

Zapraszamy!