Koło
Liceum ogólnokształcące
Liceum w ZSOiT w Kłodawie - Klasa biologiczno - chemiczna.
Nazwa oddziału

 Klasa biologiczno - chemiczna.

Cykl kształcenia

 4

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • biologia ,  chemia

Przedmioty rozszerzone
 • biologia lub chemia
Opis

KLASA BIOLOGICZNO - CHEMICZNA

PRZEDMIOTY REALIZOWANE W ZAKRESIE ROZSZERZONYM:

 • biologia
 • chemia

KLASA BIOLOGICZNO- CHEMICZNA jest przeznaczona dla uczniów, którzy:

 • dostrzegają piękno przyrody i cenią jej wartość,
 • interesują się zagadnieniami z dziedziny anatomii i fizjologii człowieka,
 • lubią oglądać filmy przyrodnicze,
 • chcą realizować projekty z zakresu ekologii, biologii i chemii,
 • chcą pracować jako wolontariusze w kole DKMS i PCK, w Kampanii Drugie Życie,
 • chcą rzetelnie przygotować się do matury z przedmiotów kierunkowych,
 • którzy planują kontynuację nauki w ramach studiów uniwersyteckich na kierunkach takich jak: medycyna, farmacja, stomatologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, psychologia, biologia, biotechnologia, kosmetologia, weterynaria, leśnictwo, rolnictwo, wychowanie fizyczne, ochrona środowiska i inne,
 • którzy planują kontynuacje nauki w zawodach:

* technik farmaceutyczny,

* technik kosmetolog,

* technik analityki medycznej,

* technik fizjoterapii,

* pielęgniarka,

* położna,

* asystentka stomatologiczna,

* innych zawodach medycznych.


Ucząc się w tej klasie będziesz mieć możliwość:

 • rozwoju ciekawości poznawczej i logicznego myślenia,
 • praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w podejmowanych i promowanych akcjach profilaktycznych,
 • prowadzenia obserwacji makro i mikroskopowych,
 • udziału w zajęciach laboratorium chemicznego,
 • uczenia się i rozwiązywania zadań pod kątem matury z przedmiotów rozszerzonych,
 • udziału w wewnątrzszkolnych konkursach wiedzy o tematyce ekologicznej i profilaktycznej oraz z zakresu wiedzy o HIV/AIDS,
 • udziału w dyskusjach z dziedziny bioetyki i ekologii.

PROPONUJEMY:

 • Konkursy, m.in. ekologiczne, prozdrowotne i biologiczno-chemiczne,
 • Udział w Kampanii „Drugie Życie” propagujące transplantacje narządów i tkanek,
 • Wycieczki przedmiotowe, np. do Zakładu Medycyny Sądowej w Poznaniu,
 • Projekt z zakresu ekologii,
 • Naukę w szkole z wysokimi wynikami na maturze – wyższymi niż średnia krajowa.

GWARANTUJEMY:

 • wyrównanie braków edukacyjnych przed przystąpieniem do realizacji podstawy programowej,
 • bardzo dobrą jakość kształcenia – nauczyciele z wieloletnim stażem i doświadczeniem,
 • przyjazną atmosferę oraz dostępność i pomoc ze strony nauczycieli,
 • udział w interesujących zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych, obserwacje makro i mikroskopowe oraz doświadczenia.