Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik elektryk
Nazwa oddziału

 Technik elektryk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • wiedza o społeczeństwie ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • fizyka
Zawody

 Technik elektryk

Opis

Dla kogo zawód technik elektryk?

Interesujesz się elektrotechniką i elektroniką? Twoją mocną stroną jest wyobraźnia i kreatywność. Posiadasz poczucie odpowiedzialności, zmysł techniczny i konstruktorski. Elektryk jest właśnie dla Ciebie.


Zajęcia dydaktyczne:

 • Przedmioty ogólnokształcące: przygotowują do egzaminu maturalnego,
 • Przedmioty zawodowe: przygotowują do egzaminu zawodowego,
 • Praktyki zawodowe: 8 tygodni w branży elektrycznej, elektronicznej i elektrotechnicznej,
 • Przedmiot rozszerzony: fizyka,
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.


Przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zawodzie:

 • ELE.02. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych, (kwalifikacja zawodowa: elektryk),
 • ELE.05. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.


Naszym celem jest przygotowanie Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej,
 • wykonywania konserwacji instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych,
 • eksploatowania instalacji elektrycznych i maszyn i urządzeń elektrycznych.


Odnawialne źródła energii.


W ramach pięcioletniej edukacji na kierunku technik elektryk będziesz mógł rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu odnawialnych źródeł energii. Będziesz mógł rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę praktyczną z zakresu:

 • charakterystyki systemów wytwarzania energii,
 • energii geotermalnej,
 • energii promieniowania słonecznego, pasywnych i aktywnych systemów wykorzystania energii promieniowania słonecznego,
 • kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych i elektrowni słonecznych, elektrowni wodnych i energetyki wiatrowej.


Nasza szkoła współpracuje ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddział w Koninie. W ramach tej współpracy uczniowie biorą udział w kursie kwalifikacyjnym E grupy I (urządzenia do 1kV). Uczniowie po kursie otrzymują świadectwo kwalifikacyjne E na urządzenia do 1 kV.

Podczas nauki zorganizujemy dla Ciebie:

 • Warsztaty w Fabryce Volkswagen Poznań,
 • Warsztaty w ramach Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej,
 • Szkolne Radio MIX FM i Szkolną Ligę Strzelecką,
 • Symulator zatrudnienia w branży elektrycznej,
 • Szkolenie i egzamin SEP.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pracowniach, których wyposażenie jest zgodne z wytycznymi CKE. Wszystkie egzaminy zdajesz w naszej szkole.