Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik górnictwa podziemnego
Nazwa oddziału

 Technik górnictwa podziemnego

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • wiedza o społeczeństwie ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • informatyka
Zawody

 Technik górnictwa podziemnego

Opis

Klasa o profilu technik górnictwa podziemnego to klasa patronacka, która powstanie w wyniku podpisania umowy z Kopalnią Soli "Kłodawa" w Kłodawie. Uczniowie klasy patronackiej będą mieli zagwarantowane bezpłatne praktyki zawodowe oraz pierwszeństwo w procesie przyjmowania do pracy.

Dla kogo zawód technik górnictwa podziemnego?

Interesujesz się górnictwem? Twoją pasją są maszyny i urządzenia górnicze. Mocną stroną jest wyobraźnia, kreatywność i cierpliwość. Lubisz szukać nowych rozwiązań. Technik górnictwa podziemnego jest właśnie dla Ciebie.


Zajęcia dydaktyczne:

 • Przedmioty ogólnokształcące przygotowują do egzaminu maturalnego,
 • Przedmioty zawodowe przygotowują do egzaminu zawodowego,
 • Praktyki zawodowe 8 tygodni w Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie,
 • Przedmiot rozszerzony: informatyka,
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.


Przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zawodzie:

 • GIW.02 Eksploatacja podziemna złóż, (kwalifikacja zawodowa: górnik eksploatacji podziemnej),
 • GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej złóż.


Naszym celem jest przygotowanie Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania  robót związanych z drążeniem, utrzymywaniem i likwidacją podziemnych wyrobisk górniczych,
 • wykonywania robót związanych z wydobywaniem złóż,
 • wykonywania robót związanych z wentylacją i klimatyzacją podziemnych wyrobisk górniczych,
 • wykonywania robót związanych z rozpoznawaniem, zwalczaniem i profilaktyką zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych,
 • wykonywaniem czynności związanych z organizacją i prowadzeniem robót górniczych,
 • wykonywaniem czynności związanych z organizowaniem profilaktyki i usuwaniem zagrożeń w podziemnych zakładach górniczych.Podczas nauki zorganizujemy dla Ciebie:

 • Cztery dni zajęć dydaktycznych, jeden dzień zajęć praktycznych w Kopalni Soli "Kłodawa" w Kłodawie,
 • Warsztaty w ramach Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej,
 • Szkolne Radio MIX FM,
 • Szkolną Ligę Strzelecką.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pracowniach, których wyposażenie jest zgodne z wytycznymi CKE. Wszystkie egzaminy zdajesz w naszej szkole.