Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik logistyk
Nazwa oddziału

 Technik logistyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • geografia ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • geografia
Zawody

 Technik logistyk

Opis

Dla kogo zawód technik logistyk?


Jesteś przedsiębiorczy i kreatywny? Twoją mocną stroną jest wyobraźnia i zdolność planowania oraz organizowania wielkich przedsięwzięć. Logistyka jest właśnie dla Ciebie.


Zajęcia dydaktyczne:

 • Przedmioty ogólnokształcące przygotowują do egzaminu maturalnego,
 • Przedmioty zawodowe przygotowują do egzaminu zawodowego,
 • Praktyki zawodowe: 8 tygodni w branży transportowo-spedycyjno-logistycznej,
 • Przedmiot rozszerzony: geografia,
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.


Przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zawodzie:

 • SPL.01 Obsługa magazynów, (kwalifikacja zawodowa: magazynier/logistyk),
 • SPL.04 Organizacja transportu.


Naszym celem jest przygotowanie Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przyjmowania, przechowywanie i wydawania towarów z magazynu,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów magazynowych,
 • zabezpieczania majątku przedsiębiorstwa,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,
 • planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.


E-Biznes.

W ramach pięcioletniej edukacji na kierunku technik logistyk będziesz mógł rozszerzyć swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu prowadzenia biznesu w internecie. Będziesz mógł rozszerzyć swoje umiejętności i wiedzę praktyczną z zakresu:

 • prowadzenia sklepu internetowego, prowadzenia elektronicznego zaopatrzenia,
 • korzystania z platform aukcyjnych i innych kanałów e-sprzedaży i świadczenia usług online,
 • prowadzenia Młodzieżowego Mini Przedsiębiorstwa,
 • obsługi kasy fiskalnej i pakietu Subiekt GT,
 • prowadzenia Branżowej Symulacji Biznesowej.


Podczas nauki zorganizujemy dla Ciebie:

 • Współpracę z Centralną Sortownią DPD i Expeditors International,
 • Praktyki zawodowe ERASMUS PLUS,
 • Warsztaty Logistyczne w WSL w Poznaniu i Dni Logistyki przy Politechnice Poznańskiej,
 • Szkolne Radio MIX FM i Szkolną Ligę Strzelecką,
 • Innowację Logistyka w sporcie,
 • Symulator zatrudnienia w branży TSL i Branżowe Symulacje Biznesowe,
 • Projekt Logistyka dla technika i Junior Top Young.


Konkursy i olimpiady w których będziesz mógł wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi:

 • Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna,
 • Ogólnopolska Olimpiada Spedycyjno-Logistyczna.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pracowniach, których wyposażenie jest zgodne z wytycznymi CKE Wszystkie egzaminy zdajesz w naszej szkole.