Koło
Technikum
Technikum w ZSOiT w Kłodawie - Technik informatyk
Nazwa oddziału

 Technik informatyk

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

 • język polski
 • matematyka

dodatkowe

 • wiedza o społeczeństwie ,  informatyka

Przedmioty rozszerzone
 • informatyka
Zawody

 Technik informatyk

Opis

Dla kogo zawód technik informatyk?

Interesujesz się komputerami, sieciami komputerowymi, programowaniem, bazami danych? Twoją mocną stroną jest wyobraźnia, kreatywność i umiejętność logicznego myślenia. Lubisz planować i organizować duże przedsięwzięcia projektowe. Informatyk jest właśnie dla Ciebie.


Zajęcia dydaktyczne:

 • Przedmioty ogólnokształcące przygotowują do egzaminu maturalnego,
 • Przedmioty zawodowe przygotowują do egzaminu zawodowego,
 • Praktyki zawodowe: 8 tygodni w branży informatycznej,
 • Przedmiot rozszerzony: informatyka,
 • Języki obce: język angielski, język niemiecki.


Przygotujemy Cię do uzyskania kwalifikacji w zawodzie:

 • INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych,
 • INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych.


Naszym celem jest przygotowanie Cię do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
 • projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych,
 • naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 • administrowania systemami operacyjnymi,
 • tworzenia i administrowania bazami danych,
 • tworzenia stron i aplikacji internetowych.


Podczas nauki zorganizujemy dla Ciebie:

 • Zajęcia w ramach projektu Apki++,
 • Praktyki zawodowe ERASMUS PLUS ,
 • Zajęcia w ramach projektu Cyfrowa Szkoła,
 • Warsztaty w ramach Nocy Naukowców na Politechnice Poznańskiej,
 • Szkolne Radio MIX FM,
 • Szkolną Ligę Strzelecką,
 • Symulator zatrudnienia w branży informatycznej,
 • Uczniowskie Laboratoria Informatyczne.


Konkursy i olimpiady w których będziesz mógł wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami zawodowymi:

 • Ogólnopolska Olimpiada Informatyczna,
 • Konkursu Programistycznego Pix Programming Challenge.


Zajęcia dydaktyczne odbywają się w pracowniach, których wyposażenie jest zgodne z wytycznymi CKE.Wszystkie egzaminy zdajesz w naszej szkole.