Koło
Technikum
Technikum w ZSRCKU w Kościelcu - Technikum Ekonomiczne
Nazwa oddziału

 Technikum Ekonomiczne

Cykl kształcenia

 5

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

dodatkowe

  • geografia
  • język obcy nowożytny

Przedmioty rozszerzone
  • geografia
Zawody

 Technik ekonomista

Opis

Zawsze modny i potrzebny zawód

Zawód ekonomisty, to perspektywa dobrej pracy, prestiżu społecznego, aktywności w życiu gospodarczym. Edukacja ekonomiczna nie tylko otwiera wiele drzwi przyszłej kariery zawodowej, ale pozwala podejmować trafne decyzje w życiu codziennym.
Dlaczego TECHNIK EKONOMISTA w Kościelcu ?
Technik ekonomista z innowacją prawno-mundurową. To pierwsza szkoła w powiecie kolskim, która wprowadziła  klasy  o takiej specjalności. W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu został podpisany list intencyjny  o współpracy pomiędzy Komendą Wielkopolską Policji w Poznaniu i Zespołem Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Stanisława Staszica w Kościelcu.
Realizacja zajęć jest  prowadzona przy  współpracy:
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kole Komendy Powiatowej Policji w Kole
Sądu Rejonowego w Kole
Kancelarii Adwokackiej STACHOWIAK
Kancelarii Doradztwa Podatkowego BUCHALTER S.C.
Możliwość dalszego kształcenia
Przygotujemy do kontynuacji kształcenia w szkołach policyjnych, szkołach aspirantów państwowej straży pożarnej, na kierunkach z zakresu bezpieczeństwa publicznego, ekonomii i rachunkowości.
Zatrudnienie
Technik ekonomista będzie przygotowany do pracy w bankach, biurach rachunkowych, działach ekonomiczno-finansowych przedsiębiorstw, w instytucjach służących ochronie ludzi i mienia, do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
Nauka
Na lekcjach wychowania fizycznego organizowane są zajęcia przygotowujące do testów sprawnościowych do policji i straży pożarnej. Część zajęć jest prowadzona w formie kursów samoobrony, pomocy przedmedycznej, szkolenia strzeleckiego.Uczniowie technikum mają możliwość opanowania techniki strzelania dzięki zajęciom w Szkolnym Kole Strzeleckim. Szkoła organizuje wyjazdy na paintball, skałki wspinaczkowe, warsztaty  praktyczne  w Ośrodku Szkolenia Policji w Poznaniu – Kiekrzu. Wszyscy absolwenci nauczą się  wykorzystywania w przyszłej pracy programów komputerowych: kadrowo-płacowych, finansowo-księgowych oraz magazynowo-sprzedażowych.
Praktyki
W klasie drugiej i trzeciej uczniowie odbywają miesięczne praktyki zawodowe w instytucjach takich jak: policja, straż pożarna,  banki, urzędy skarbowe, ZUS, instytucje ubezpieczeniowe lub u prywatnych przedsiębiorców.
Kwalifikacje
 W trakcie nauki można  uzyskać dwie kwalifikacje poświadczone świadectwem:

  • EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej
  • EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

Uzyskanie dwóch kwalifikacji oraz ukończenie szkoły uprawnia do posługiwania się tytułem zawodowym: technik ekonomista.

Ukończenie dodatkowego kursu i zdanie egzaminu zawodowego z kwalifikacji EKA.07. Prowadzenie rachunkowości  umożliwia zdobycie nowego, kolejnego zawodu – technik rachunkowości. Ponadto ukończenie naszego kierunku pozwala na uzyskanie dodatkowych punktów podczas rekrutacji do policji.