Koło
Szkoła branżowa II
Branżowa Szkoła II stopnia w ZST w Kole - Technik pojazdów samochodowych
Nazwa oddziału

 Technik pojazdów samochodowych

Cykl kształcenia

 2

Języki obce
Przedmioty punktowane

obowiązkowe

  • język polski
  • matematyka

Zawody

 Technik pojazdów samochodowych

Opis

Wysoki poziom technologiczny, jaki reprezentują współczesne samochody, wymaga od obsługujących je pracowników dobrego przygotowania, szczególnie w zakresie diagnostyki i naprawy systemów elektronicznego sterowania. Absolwenci technikum po ukończeniu nauki uzyskują tytuł technika pojazdów samochodowych. Posiadają dobre przygotowanie techniczne, zarówno teoretyczne jak i praktyczne. Mogą podjąć pracę zawodową lub kontynuować naukę na uczelniach wyższych. Najważniejsze cechy, predyspozycje jakie powinien posiadać kandydat:

  • ukończenie Branżowej Szkoły I stopnia w zawodach samochodowych
  • posiadanie zamiłowań i uzdolnień technicznych i manualnych
  • wyobraźnia przestrzenna
  • podzielność uwagi
  • szybka orientacja i spostrzegawczość
  • umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej
  • umiejętność pracy w grupie.